Wniosek o zwolnienie z kosztów postepowania sądowego

Jeżeli zamierzacie Państwo złożyć pozew lub bronić się przed pozwem, musicie Państwo zasadniczo sami pokryć koszty adwokata i opłaty sądowe.

Zwolnienie z kosztów postępowania ma na celu umożliwienie Państwu dochodzenia lub obrony swoich praw, jeżeli nie możecie Państwo pokryć tych kosztów lub możecie ich tylko częściowo pokryć.

Nasza kancelaria może w Państwa imieniu złożyć odpowiedni wniosek o zwolnienie z kosztów adwokackich i opłat sądowych. Sąd zwolni Państwa z kosztów wtedy, gdy Państwo uwiarygodniacie, że nie jesteście w stanie samodzielnie pokryć kosztów sądowych i adwokackich.

W tym celu należy wypełnić odpowiedny formularz, który musimy przedłożyć w sądzie. Za pomocą tego formularza deklarujecie Państwo swoją sytuację osobistą i finansową. Formularz i dołączone do niego załączniki są podstawą decyzji o tym, czy i w jakim zakresie będziecie Państwo zwolnieni z kosztów.

Formularz ten możecie Państwo tutaj wygodnie wypełnić za pomocą swojego smartfonu, tabletu lub komputera. Informacje, które musicie Państwo dostarczyć, są bardzo obszerne. Dlatego możecie Państwo w każdej chwili przerwać wypełnianie formularza i kontynuować w późniejszym czasie w tym samym miejscu, w którym zakończyli Państwo wypełnianie.

Informacja: Aby zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa, połączenie jest szyfrowane, a Państwa dane są przetwarzane wyłącznie na naszych własnych serwerach.

Rozpocznij wypełnianie formularza

Proszę wybrać tę opcję, jeśli odwiedzacie Państwo tę stronę pierwszy raz i chcecie rozpocząć wypełnienie formularza.

Kontynuuj wypełnianie formularza

Proszę wybrać tę opcję, jeżeli już Państwo odwiedziliście tę stronę i rozpoczęliście wypełnianie formularza, aby kontynuować tam, gdzie ostatnio zakończyliście wypełnianie formularza. Tutaj możecie Państwo również dostarczyć jeszcze brakujące dokumenty do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.